ZDRAVIE je drahocenná vec, ktorú máme a všetci máme záujem zostat' zdraví.

Preto sa máme neustále usilovat' o dodržiavanie zásad zdravého spôsobu života.

Zdravotné problémy sa však nevyhnú nikomu z nás. Je vel'a foriem drobnejších zdravotných t'ažkostí, pred ktorými neutečieme a treba ich brat' ako súčast' života. Niekedy sa im t'ažko vyhneme, ale môžu sa zlepšit' a často aj úplne odstránit' liekmi, určenými na samoliečenie alebo inými opatreniami pri starostlivosti o svoje zdravie.


čo je samoliečenie?

Užívanie liekov, dostupných bez lekárskeho predpisu sa v súčasnosti prijíma ako dôležitá súčast' starostlivosti o zdravie. Je to v súlade s prianím každého z nás, aby sme prevzali viac zodpovednosti za svoje zdravie. Ak samoliečenie vykonávame správne, môže tiež šetrit' finančné výdaje štátnemu systému starostlivosti o zdravie.

Lekári súhlasia s tým, že:

 1. Samoliečenie je užívanie vol'nopredajných liekov pacientom na dosiahnutie úl'avy od príznakov menej závažných ochorení a na zvládnutie menších indispozícií.
 2. Pacient na seba berie plnú zodpovednost' za svoje liečenie. Je preto dôležité, aby si vždy pozorne prečítal písomnú informáciu pre používatel'a.
 3. Lekári a lekárnici majú vel'mi dôležitú úlohu pri asistovaní, poskytovaní rád a informácií pacientom o samoliečení a jeho racionálnom využití. Výrobcovia liekov sú základným zdrojom informácií o liekoch.
 4. Obdobie, počas ktorého sa môžete liečit' sami sa môže líšit' podl'a okolností, ale spravidla by nemalo byt' dlhšie ako tri až sedem dní.
 5. U všetkých liekov, vrátane tých, ktoré sú určené na samoliečenie sú rešpektované rovnaké štandardy EÚ o bezpečnosti, kvalite a účinnosti liekov.
 6. Samoliečenie nie je vhodné a malo by sa konzultovat' s lekárom v týchto situáciách:
  • Vaše príznaky pretrvávajú
  • Váš stav sa zhorší alebo sa objaví znovu ešte horší ako predtým
  • máte silnú bolest'
  • skúsili ste jeden alebo viac liekov bez úspechu
  • objavia sa nežiaduce účinky
  • myslíte si, že Vaše príznaky sú vážne
  • máte psychické problémy ako je úzkost'i, nepokojii, depresiaiii, letargiaiv, vzrušeniev, zvýšená dráždivost'vi.
 7. Mali by ste venovat' vašim t'ažkostiam osobitnú pozornost' ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo ak sa  indispozície týkajú detí.


v praxi
  

Menej závažné stavy, ktoré by ste mohli liečit' liekmi, určenými na samoliečenie sú napr.:

 • Nachladnutie a chrípka
 • Kašel'
 • Bolest' v hrdle
 • Opakujúce sa infekcie nosa (vrátane sennej nádchy)
 • ústne vriedky (afty)
 • Neúplné alebo st'ažené trávenie (vrátane pálenia záhy)
 • Nepravidelná a tvrdá stolica
 • Vracanie a hnačky
 • Popáleniny slnečným žiarením
 • Bradavice
 • Mierne až stredne silné bolesti, ako sú bolesti hlavy a svalstva
 • Mierne až stredne silné poškodenia kože, ako je napr. porezanie, bodnutie hmyzom, ekzém a pod.